Trung Quốc

Lyric Mười giờ rưỡi ở Los Angeles ( 洛杉矶的十点半) – OST Mùa Hạ Qua 2018 – Bạch Vũ ( 白宇)

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Mười giờ rưỡi ở Los Angeles ( 洛杉矶的十点半) – OST Mùa Hạ Qua 2018
Ca sĩ: Bạch Vũ ( 白宇)
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 11/07/2018
Thể loại: Nhạc Phim, Hoa Ngữ

Lyric Mười giờ rưỡi ở Los Angeles ( 洛杉矶的十点半) – OST Mùa Hạ Qua 2018 – Bạch Vũ ( 白宇)

Wǒ tīngzhe xīntìao bìanhùa
xìang nǐ qīngshēng nínánzhe
duō xiǎng zhè yīkè dōu jìngzhǐle
nǐ wéixìao shuō yùanwàng tài dà
wǒ shuō yīdìng shíxìan tā
ràng nǐ bǎ wèilái jiāo gěi wǒ ba

shìjìe yī zhèng yī zhèng bìanhùa
nǐ pà zǒuzhe zǒuzhe sànle
nǐ xīn dì dìzhǐ wǒ shōu hǎole
rùo yǒu tiānzhēn de zǒu sànle
wǒ dì yī shíjiān dàodá
wǒ zùi qīn’ài de nǐ bíe pà

bù duō bù shǎo de shíjiān a wǒmen jīnggùole
wǒ de chéngnùo cónglái dōu meiyó̌u wàngjì a
xīnlǐ dehùa zhōngýu tā bìan chéng wúshēng biǎodá
hái hùi xīnténg a

wǒ dīngzhe miǎozhēn dídā
shù shílìu xiǎoshí shíchā
wǒ xiǎng yīnggāi shuō wǎn’ānle ba
wǒ zhèlǐ de dìanhùa hàomǎ
yīnggāi méi wàng jì ba
yǒu péngyǒu wèn wǒ nǐ qù nǎ’erle

yǒuxiē ài zěnme biǎodá
fàng zài xīnlǐ shēnggēn kāihuā
nǐ zài nà chéngshì tīng dédào ma
hái jieỳì bǐcǐ de bìanhùa
jiǎzhuāng shuō shuō xìaohùa
kěshì méi wèn nǐ xiǎng wǒ ma

bù duō bù shǎo de shíjiān a wǒmen jīnggùole
cóngcǐ yǐhòu ràng ài mái zài wǒ xīnlǐ ba
gěi nǐ dehùa zhōngýu tā bìan chéng wúshēng biǎodá
hái hùi xīnténg a

bù duō bù shǎo de shíjiān a wǒmen jīnggùole
cóngcǐ yǐhòu ràng ài mái zài wǒ xīnlǐ ba
gěi nǐ dehùa zhōngýu tā bìan chéng wúshēng biǎodá
hái hùi xīnténg a

nǐ wéixìao shuō yùanwàng tài dà
wǒ shuō yīdìng shíxìan tā
wǒ zùi qīn’ài de nǐ bíe pà

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *