Trung Quốc

Lyric Mưu Tính Trước / 预谋 – Đại Lý Nhân

Mưu Tính Trước / 预谋 - Đại Lý Nhân

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Mưu Tính Trước / 预谋
Ca sĩ: Đại Lý Nhân
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 04/04/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lyric Mưu Tính Trước / 预谋 – Đại Lý Nhân

Bài hát: Mưu Tính Trước / 预谋
Hébì yào nàme duō de jìekǒu
Ràng wǒ nèijìu zìjǐ hái ài dé bùgòu
Ỳumóule hěnjiǔ bùgùo shì xiǎng fēnshǒu
Hébù zhíjíeliǎodāng de shuō chūkǒu

Jìrán nǐ fēi yào nǐ de ziyòú
Wǎnlíu yě hùi ràng wǒ wěiqu dào zùihòu
Jiān’áole zhème jiǔ
Yǐ meiyó̌u jìxù de lǐyóu

[Đk:]
Fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu.
Tā zhǐyào ziyòú
Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu
Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

Wǒ yě xiǎng yào ziyòú
Tā dōu bù nánshòu.
Tā zhǐyào ziyòú
Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu
Jìrán nǐ fēi yào nǐ de ziyòú
Wǎnlíu yě hùi ràng wǒ wěiqu dào zùihòu
Jiān’áole zhème jiǔ
Yǐ meiyó̌u jìxù de lǐyóu

[Đk:]
Fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu.
Tā zhǐyào ziyòú
Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu
Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

Tā dōu bù nánshòu.
Tā zhǐyào ziyòú
Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *