Trung Quốc

Lyric Rơi Vào Bể Tình / 好像掉进爱情海里 – Triệu Lộ Tư

Rơi Vào Bể Tình /  好像掉进爱情海里 - Triệu Lộ Tư

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Rơi Vào Bể Tình / 好像掉进爱情海里
Ca sĩ: Triệu Lộ Tư
Sáng tác: unknown
Album: Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta OST
Ngày ra mắt: 03/09/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Nhạc Phim

 

Lyric Rơi Vào Bể Tình / 好像掉进爱情海里 – Triệu Lộ Tư

Wǒ xiǎng yào zhù jìn nǐ xīnlǐ
Nǐ yǒuzhe bǐ dìqíu dà de xīyǐn lì
Xiǎng hé nǐ aoyóú tàikōng lǐ
Zùo shíguāng jī kàn ýinhéxì
Jìu wǒ hé nǐ

[Zhàolùsī:]
Nǐ de lěng’ào dōu bèi wǒ chéngbāo
Nǐ yào jiēshòu wǒ wúlǐqǔnào
Nǐ zuǐjiǎo wéiwéi yīxìao
Kōngqì dōu bìan tíanle

[Hé:]
Wǒ hǎoxìang dìao jìnle àiqíng hǎilǐ
Nǐ shìfǒu yě hùi yǒu qíxǔ
Xiǎng tiējìn gǎnshòu nǐ hūxī pínlǜ
Qù tǐhùi nǐ suǒyǒu de qíngxù
Jìu ràng wǒ kào zài nǐ de húai lǐ

[Zhàolùsī:]
Wǒ xiǎng yào zhù jìn nǐ xīnlǐ
Nǐ yǒuzhe bǐ dìqíu dà de xīyǐn lì
Xiǎng hé nǐ aoyóú tàikōng lǐ
Zùo shíguāng jī kàn ýinhéxì
Jìu wǒ hé nǐ

[Gǔjiāchéng:]
Nǐ de wéixìao jìu xìang shì duyáò
Bùzhī bù júe wǒ shénhún diāndǎo
Měi dāng xīngxīng zài tiānkōng shǎnyào
Jìushì wǒ xiǎng nǐle

[Hé:]
Wǒ hǎoxìang dìao jìnle àiqíng hǎilǐ
Nǐ shìfǒu yě hùi yǒu qíxǔ
Xiǎng tiējìn gǎnshòu nǐ hūxī pínlǜ
Qù tǐhùi nǐ suǒyǒu qíngxù
Wǒ hǎoxìang dìao jìnle àiqíng hǎilǐ
Lái wèi nǐ chàng qínggē yījù
Yùan wéi nǐ yòng jìn zùi hǎo de bǐỳu
Dōu cáng jìn wǒ nǎohǎi de jìyì
Jìu ràng wǒ dìao jìn àiqíng hǎilǐ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *